Aktuálne číslo 3/2017

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

VUSEM

 

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ako jedna z prvých poradenských organizácií začala s implementáciou normy ISO 37001:2016, ktorá definuje požiadavky na systém manažérstva proti korupcii. Ak sa vaša organizácia rozhodla účinne bojovať proti korupcii, naši konzultanti implementujú požiadavky normy ISO 37001:2016 a vypracujú Vám príručku systému manažérstva proti korupcii a manuál boja proti korupcii, ktorý obsahuje všetky povinné postupy požadované normou. Ak sa počas alebo po implementácii normy neoznámi žiadna korupcia, naša spoločnosť simuluje anonymné a neanonymné oznámenie korupcie na overenie funkčnosti systému manažérstva proti korupcii.

 

POSTUPY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII


 Posúdenie konfliktu záujmov


 Disciplinárne konanie porušenia politiky proti korupcii


 Zabránenie odvetnej činnosti a diskriminácie


 Hĺbková analýza dôveryhodnosti


 Odmeňovanie stredne a vysoko rizikových zamestnancov


 Podávanie vyhlásení


 Manažérstvo proti korupcii obchodných partnerov


 Posúdenie rizika projektov, transakcií, obchodných partnerov a zamestnancov


 Finančná kontrola


 Nefinančná kontrola


 Darčeky, dary, pohostinnosť a podobné výhody


 Oznamovanie korupcie, dôvernosť a ochrana totožnosti oznamovateľov


 Vyšetrovanie a riešenie korupcie


 Zásady mediálnej komunikácie o korupcii


 Riadenie neprimeranosti riadiacich prvkov proti korupcii

 

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Nové vydanie časopisu 

[24.01.2018]

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu Výkonnosť podniku č. 3/2017 >>tu<<


 Príprava organizácií na ISO 37001:2016

[30.11.2017]

Od novembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu podľa novej normy ISO 37001:2016 - Systémy manažérstva proti korupcii. V prípade záujmu nás kontaktujte.


 Príprava organizácií na ISO 9001:2015

[30.01.2017]

Od januára 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu podľa novej normy ISO 9001:2015. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk