Aktuálne číslo 3/2017

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

VUSEM

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je poradenská a výskumná spoločnosť, ktorá sa orientuje na problematiku ekonomiky a manažmentu podniku. Našou sanohou je poskytovať vysoko profesionálne odborné služby pre všetky typy organizácií. Počas niekoľkoročnej praxe a to od roku 1999, kedy sme vznikli najprv ako neinštitucionalizovaná iniciatíva, a následne od roku 2010 ako obchodná spoločnosť, prinášame svojim partnerom a zákazníkom celý rozsah poradenských služieb a služieb outsourcingu certifikovaných manažérskych systémov.

 

Prioritnou oblasťou sú manažérske systémy, ich budovanie, udržiavanie a zlepšovanie. Taktiež sme počas našej praxe realizovali celý rad organizačných auditov a to najmä procesné audity, personálne audity a audity systémov riadenia. Naši zákazníci si na základe dobrých dlhodobých vzťahov žiadajú aj outsourcing niektorých procesov spojených najmä so zabezpečovaním manažérskych systémov. Vykonávame tak interné audity, preskúmania manažmentom, hodnotenie spokojnosti zainteresovaných strán, analýzu interných a externých záležitostí, analýzu a riadenie rizík, ale aj ďalšie aktivity.

 

Našu odbornosť posiľňujeme aj cez vedecké a výskumné aktivity, bez ktorých by nebol možný náš vlastný profesionálny rast. Pravidelne vydávame vedecký časopis Výkonnosť podniku, odborné a vedecké monografie, organizujeme vedecké a odborné konferencie a stretávame sa spolu s Vami aj na odborných seminároch. Jedným z nich je aj tematicky a cyklicky organizovaný odborný seminár s názvom Okná manažérskych systémov dokorán.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

Nové vydanie časopisu 

[24.01.2018]

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu Výkonnosť podniku č. 3/2017 >>tu<<

 


Príprava organizácií na ISO 37001:2016

[30.11.2017]

Od novembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu podľa novej normy ISO 37001:2016 - Systémy protikorupčného manažérstva. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Príprava organizácií na ISO 9001:2015

[30.01.2017]

Od januára 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu podľa novej normy ISO 9001:2015. V prípade záujmu nás kontaktujte.

 

 

Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
Fax: +421-52-7793620
E-mail: vusem@vusem.sk